aerial
highvoltageHP
Antwerp
Loft
thermal
Flare inspection

Fly4Me is uw partner voor gespecialiseerde drone opdrachten.

Goedkeuring KB 100%

Update 01-05-2016 : Het KB werd gepubliceerd en is van kracht!
Inzage van het KB kan via volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm


Concreet werden volgende belangrijke wijzigingen aangebracht:
Het onderscheid tussen privé en professioneel gebruik van drones wordt behouden. Binnen de professionele sfeer wordt er echter een nieuw onderscheid gemaakt tussen “klasse 1” en “klasse 2”. Klasse 1 is het professioneel gebruik van drones die tussen de 0 en de 150 kg wegen. Deze activiteiten zullen ofwel beschouwd worden als “hoog risico” (typevoorbeeld: het overvliegen van een menigte) of als “middel risico” beschouwd worden (typevoorbeeld: inspectie van een windmolen). Dit onderscheid stond ook al in het vorige ontwerp-KB. Het gewicht (tot 150 kg) en de maximaal toegelaten hoogte (300 voet) blijven ook gelijk. Piloten moeten hun drones laten registreren en moeten, na het behalen van een vliegbewijs, 18 jaar zijn. De klasse 2 is nieuw. Drones-piloten die in deze klasse actief zijn mogen vliegen met een drone onder 5 kg en tot maximaal 150 voet hoogte. Piloten moeten minimaal 16 jaar zijn en een attest halen. De drone moet ook geregistreerd zijn.

Op de droneblog.be kan je een mooi overzicht terugvinden van wat er op de Drone Days door BeUAS gecommuniceerd werd.

  • Gecertificeerde en ervaren piloten (Klasse 1a)
  • Gehomologeerde drones voor elk type project
  • 42MP Camera & Thermische Camera
  • VCA Certificatie
DJI Matrice 600 Heavy Duty Inspection Drone
Elke maand dienen we inspecties uit te voeren van verschillende schoorstenen binnen ons bedrijfsterrein. Fly4Me heeft ervoor gezorgd dat we dit vanaf nu op een veilige en efficiente manier kunnen doen. Dit betekent voor ons een enorme tijdswinst en geldbesparing!
Paul J, Company

Fly4Me: The #1 Drone Services Company for your needs!

We kijken graag samen naar een gepaste oplossing voor uw noden.

BeUAS Member

BeUAS Member

VCA Gecertificeerd

VCA Certified