aerial
highvoltageHP
Antwerp
Loft
thermal
Flare inspection

Fly4Me is uw partner voor gespecialiseerde drone opdrachten.

Update 01-05-2016 : Het KB werd gepubliceerd en is van kracht!
Inzage van het KB kan via volgende link: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm


De wetgeving voorziet het volgend onderscheid binnen professioneel gebruik van drones:

  • Klasse 1: gebruik van drones die tussen de 0 en de 150 kg wegen. Deze activiteiten zullen ofwel beschouwd worden als “hoog risico” (typevoorbeeld: het overvliegen van een menigte) of als “middel risico” beschouwd worden (typevoorbeeld: inspectie van een windmolen). De maximaal toegelaten hoogte is 300 voet. Voor specifieke opdrachten kunnen bij de bevoegde instanties uitzonderingen aangevraagd worden.
  • De klasse 2: gebruik van drones onder de 5kg en tot maximaal 150 voet hoogte. Dit in een risicoloos gebied buiten bebouwde kom en buiten CTRs.

Fly4Me BVBA heeft alle nodige certificaten en expertise om opdrachten in de verschillende luchtruimen uit te voeren!

  • Gecertificeerde en ervaren piloten (Klasse 1a)
  • Gehomologeerde drones voor elk type project
  • 42MP Camera & Thermische Camera
  • VCA Certificatie
DJI Matrice 600 Heavy Duty Inspection Drone
Elke maand dienen we inspecties uit te voeren van verschillende schoorstenen binnen ons bedrijfsterrein. Fly4Me heeft ervoor gezorgd dat we dit vanaf nu op een veilige en efficiente manier kunnen doen. Dit betekent voor ons een enorme tijdswinst en geldbesparing!
Paul J, Company

Fly4Me: The #1 Drone Services Company for your needs!

We kijken graag samen naar een gepaste oplossing voor uw noden.

BeUAS Member

BeUAS Member

BeUAS Certified Class 1a Pilot

Certified Pilots

VCA Gecertificeerd

VCA Certified